FORGOT YOUR DETAILS?

Po Dynamics Business Forum on tour, kiedy zorganizowaliśmy 12 konferencji w największych miastach Polski, zostaliśmy zainspirowani do zorganizowania cyklu konferencji z programem dedykowanym przedsiębiorstwom produkcyjnym.

W październiku 2019 roku w ramach cyklu Dynamics Business Forum Przemysł 4.0 odwiedziliśmy 5 polskich miast: Wrocław, Katowice, Gdańsk, Warszawę oraz Poznań. Spotkaliśmy się wyłącznie z przedstawicielami przedsiębiorstw produkcyjnych.

Podczas konferencji mówiliśmy o trendach determinowanych przez Przemysł 4.0, a także wpływie czwartej rewolucji przemysłowej na możliwości rozwoju współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych. Eksperci systemów ERP zaprezentowali działanie najnowszej wersji systemu Dynamics 365 Business Central w akcji oraz przeprowadzili kluczowe procesy w małych, jak i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Omówione zostały także rozwiązania biznesowe dedykowane poszczególnym branżom.

Business Central

Organizator

dynamics business forum

Dynamics Business Forum I IT.integro Sp. z o.o.

ul. Ząbkowicka 12, 60-166 Poznań
Tel: +48 61 861 43 51

info@dynamicsbusinessforum.pl

TOP